از رنجی که می برد

در خلاء آوا ومهر

خنج میزند بردل

یاد عزیزان

راستی شما

دلتنگ نبودید اگر

        همسایگان دلتان

                   حسن وبامداد

                           رامی وفرهاد

                     بناگاه

                        کوچ بی بازگشتی آغاز کرده باشند؟

مهر در راه است و یاد حسن در این ماه ازهمیشه نزدیکتر.اصلا این ماه راباید به اسم حسن بنامیم همانطور که آن کوچه را بنامش خواندیم . بسیار قلم زده ایم چه در رثایش وچه در سوگش اما آنچه قلمها  به آن نپرداخت رنجی بود که  ستیغ هرکوهی رابه زمین می ساید.رنجی به نام زیستن که ما به آن مبتلا،ولی دریوزانه بدنبالش له له میزنیم ومنت کش هر غلامباره ای که دستارسیادت و داعیه سلطنت در سر دارد(نقل از رامی). بیاد میاورم درآن تسویه جمعی آموزش وپرورش دراوایل ده شصت دوستان واقمارش (اعتماد،سوداگر،پاکدامن …)هرکدام با پشتوانه ای دستشان به کاری بند آمد.حسن اما دردفترخانه ومحضر کسی مشغول کتابت شد که سلوکش بسی کراهت دارد.تاب نیاورد زورش به خودش رسید و به خیابان آمد، عریضه نویسی اختیارکرد اما سخت جانکاه بودو نحیفش کرد مدتی درشرکت خوش طعم مشغول بکار بود اما دیری نپایید که عدم ثبات کارشرکت اورامجبور به جستجوی شغل جدیدی میکرد.درنامه ای به تاریخ 72.5.3به راقم مینویسد: “میخواستم خواهش کنم مرادر جستجوی کاری تازه :دفترداری،منشیگری،حسابرسی واز این قبیل در صورت امکان در هرموسسه ای یاری نمایید“.واین کارهیچگاه میسر نگردید تا او همچنان به اجبار تن نحیف را به خیابان بسپارد وراه خود خواسته اش را مرور نماید .درهمین اثنا خانه اش را بادستان خود واطفالش بنا کرد .چه مرارتها که نکشید و چه بلوکهای سیمانی را بر سینه نفشرد تا در زیر سقفی که خود بر پای داشته بود بیاساید.مرکبش را (موتورسیکلت)که سالیانی راهوارش بود همه میشناختیم ودر گذر زمان کاغذی از اسنادش به جا نمانده بود ولی اگر یارای سخن گفتنش بود چه بسا که بسیاری از اشعار وترانه های حسن را از بر بوده باشد .اما مگر آن مامور ابله شهرستانی دستگاه سرکوب اینرامیدانست؟               اما گلایه اصلی این که دوستان تند خو، منزوی وتلخش میخوانند .کدامین شیرینی رابه او ارزانی داشتیم تا حلاوتش را به انتظار بنشینیم درحالیکه بزرگترن توقعش دیداری وگپ وگفتی در خور بود “…..اما برای من لطف وسعادت بزرگتر دیدار شماست وصحبت از مقولاتی که دوست میداریم“(نامه 76.8.3)

نویسنده : جرونی ; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸٩/٦/٢٦

کسی به فکر عکسها نیست

گلها تکرار میشوند اما عکسها نه.در فضای دلگیر پس از زلزله بم پریسا دمندان (همسر سهیل نفیسی)وگروهش برای بازیابی آرشیو عکسهای به زیر خاک رفته  تلاشی ستودنی به عمل آوردند که حاصل آن مستندی بود دیدنی و احتمالا از بی بی سی مشاهده نمودیم و ایضا آرشیو گرجی های مقیم اصفهان که به اجبار جنگ دوم جهانی به این شهر رانده میشوند و مجله بخارا آن رابه چاپ رسانید . در بندرعباس اما زلزله ای وجنگی حادث نگردید ولی سرعت تغیر بافت شهری از هر زلزله ای تکان وتغیرات بیشتری از خود به نمایش گذاشته است .مثلا شاید خیلی از دوستان  عکاسی ویلا و زواره صنعتگر رابه خاطر نیاورند .ولی تمامی عکسهای رسمی پدران وپدر بزرگهای شما در همین عکاسی ویا عکاسی های هاشمی و نادری برداشته شده اند.آیا کسی پیگیر آن آرشیوهای گرانبها هست؟ دوستی درگذر از کوچه ای مقادیری نگاتیو واسلاید را یافته وبا اطلاع از علاقه من آنرا دراختیارم گذارد،حاصل اسکن آن نگاتیوها:

 عکس قدیمی

شاید اولین سربازان ژنرال سایکس در پلیس جنوب(اس پی آر) وشاید تشکیل اولین هنگ عباسی در حدود 1317 خورشیدی؟؟؟؟؟؟…..

عکس قدیمی

 

احتمالا جشنی با اجرای سنبل علوی اما کجا وکی ؟؟؟؟؟؟

بر اهالی عکس وسینماست که آستین همتی بالا زنند و …….

  

نویسنده : جرونی ; ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/٥/۱٩

مندیل

 آنانی که درگذرزمان تحولات انقلاب ایران راپشت سر گزارده اند بیاد میآورند که چگونه ارزشها ،مقبولیت ها و واژه ها در یک دگردیسی تاریخی به اجبار شکل ماهوی خود را عوض نمودند .مثلا درحالیکه درسالهای قبل از انقلاب آراستگی ظاهری نشانه شخصیت وجنتلمنی شهروندان بود به یکباره تحت تاثیر القائاتی ژولیدگی ارزش برتر گردید .نگارنده بیاد میآورد در مقایسه ای مضحک مزیت دم خر برکراوات در ترازویی ابلهانه اینگونه تداعی میشد که دم خر درنجات الاغی که به چاهی در افتاده است به کار می آید درحالیکه در موقعیتی مشابه کراوات موجب خفگی فرد به چاه افتاده میگردد…………….

هدف ازطرح این موضوع بررسی تبعات این انقلاب فرهنگی درگویش محاوره ای عامه بخصوص مردم هرمزگان میباشد بطور مثال:

کسانی که در سنین بعد از چهل خود بسرمیبرند شهادت میدهند که درشمال شرقی شهر بندر قدیم وترمینال کنونی کامیونداران پدیده ای جغرافیایی نادر و زیبا معروف به دودکش جن یا تخت دیو وجود داشت که به علت شکل خاص خود(مخروطی و قارچگونه)در فرهنگ رند و هوشمندانه هرمزگانی به مندیل آخوند معروف بود .این پدیده به عنوان یکی ازمعروفترین نوع خود در کتاب جغرافیای یکی از مقاطع تحصیلی همراه با عکس ثبت رسمی شده بود.اما پس از انقلاب بنا به ضرورت رعایت تقدس نام وبه بهانه احداث ترمینال کامیونداران به زور زنجیر و بولدزور موجبات امحاء این پدیده وفراموشی آن واژه فراهم آمد.معهذا ممکن است دوستانی عکسی از آن مندیل آخوند را که طرح مبتدیانه ان را مشاهده میکنید را در اختیار داشته باشد وظیفه دارند جهت معرفی وآشنایی بخشی از تاریخ اقلیم خود آنرا در اختیار دیگران قرار دهند.

 

 

 

 

 

نویسنده : جرونی ; ساعت ۳:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/٤/۱٤

…واینک آب دریای جنوب

همه کسانی که به جنوب سفرکرده اند حتما بطری های پر از آب آویزان بر سردرب اغلب منازل این دیار را دیده ودرجواب سوال دلیل این موضوع شنیده اند که آب دریاست وحسد دورکن. اما جوزافابارباریوجهانگرد ایتالیایی که درسالهای 1431الی1437میلادی پس از سفر به کشور تانا ازطریق تفلیس، تبریز، بوشهر،خارک به هرموز می آید(سفرنامه های ونیزیان در ایران ترجمه دکترمنوچهرامیری انتشارات خوارزمی1381صفحه95)دراین خصوص چنین مینویسد : ((هنگامی که من هنوز در ان کشور بودم مردی ارمنی آمد تا مقداری از آن آب فراهم کند و این مرد را پادشاه قبرس مدتی مدید پیش از آنکه من به ایران سفرکنم بدانجا فرستاده بودوزمانی که من هنوز درآنجا بودم آن مرد بامقداری آب که در قمقمه حلبی ریخته بود دوماه پس از ورود من به تبریزبه آن شهر بازگشت. دو روز نزد من ماند وسپس عازم قبرس شد. وقتی که مراجعت کردم همان قمقمه آب را دیدم از تیری آویخته واین تیر را خارج ازساختمانی که شبیه برج بود بر پا کرده بودند ومردم از برکت آن از آفت ملخ مصون مانده بودند. درآنجا نیز چند پرنده سیاه وسفید دیدم که مرغ محمد خوانده می شدند واین پرندگان دسته دسته مانند سار پرواز میکنند وهرچه ملخ ببینند نابود می گردانند. مردم آن کشور ادعا میکردند که هرگاه این پرندگان از آن آب دریایی در جایی سراغ کنند به سوی آن پرواز مینمایند.))

مینیاتور ورود مارکوپولو وهمراهان به هرموز پس از بازگشت از هندوستان(1921میلادی)

 

نویسنده : جرونی ; ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/٢/٢٥

که اینطور

بازی زمانه کم بود که خودمان هم همدیگر را به بازی بگیریم ایکاش این حرکت نام دیگری مثل هم اندیشی ،یادگرشناسی ویاهراسم با مسمای دیگری داشت تا مضحکه دیگران قرارنگیریم که متهم شویم از بی مطلبی به بازی رو آورده ایم  میتوان مقوله ای رابه اشتراک نظر گذاشت و ازهم بهره برد مثلا تاثیر ترانه های رامی برنگرش شمابه زندگی .به هرحال ضمن عرض احترام وسپاس درخواست دوستان رااجابت مینمایم.

1-مادر(تعطیلات مناسبترین فرصت است تا تمام کمال بودن بامادر را صبحگاهان را با رایحه نان ومهیاوه وریحان حس کنی)

2-فوتبال

3-مجله (خواندن ولعنا ک مجلاتی که بخش از زندگی منند مثل ،چیستا ،نوشتا ،دانش ومردم، بخارا،رودکی،وووووو)

4-هرمزگان گردی(سفربه گیس وبخوان)

 5-شادنشینی های موزیکال جمعی  شبانه

6-مجله بخارا (همانقدرکه درگذشت همایون صنعتی برایم تاثربار بود انتشارویژه نامه 800صفحه ای بخارا برایم دلچسب بود. بشتابید تعداداندکی ازآن درکتابفروشی استاد موجود است)

7- تهیه عکس ازآخرین بقای عمود کاروانسرای روبه اضمحلال عباسی واقع دردوراهی گهکم وپل خان ازمستحدثات صفویه

و……………………………….

  

نویسنده : جرونی ; ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۱/٢۳

نوروز89

از آنجا که تا بحال توجه نوشتاریمان به جنوبی ترین بخش استان یعنی هرموز بوده در سال جدید تصمیم بر آنست که به سایر نقاط استان نیز بپردازیم.

 روستای گیس از شمالی ترین سرحدات استان هرمزگان است که باهمجواری دو استان فارس وکرمان از وی‍‍ژگیهای منحصری برخوردار است از آداب وفرهنگ تا بافت اقامتی جالب که گذر انسان کوه نشین به دشت  به عینه در اینجا قابل مشاهده است تا یکی از زیباترین چشم اندازهای بی نظیر طبیعی نادر که نمی دانم اهمیت علمی آن درمعرض دید مطلعین قرار گرفته است یا نه؟. 

(جهنم گیس)

چاله منظمی که در عکسها مشاهده خواهید نمود یا فروچاله یا محل برخورد شهاب سنگی است قدمای آنجا زمان برخورد را بیاد نمی آورندوفقط میدانند که این گودال ‍‍ژزف تر ازاین  بوده که بعلت همجواری با کوه سیلابهای زیادی در آن نفوذ کرده و از عمق آن کاسته اند.

چشم انداز روستای قدیم وقلعه ای که در دل کوه است

دورنمای محل برخورد احتمالی شهابسنگ

نمای نزدیک

نمای نزدیک

سنگهای دگرگونی چند رنگ وزیبای اطراف که حاصل برخورد شهابسنگ میباشند

نمای گوگل ارت جهنم گیس

ایکاش عکاسی می دانستم.

  

 

نویسنده : جرونی ; ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۱/۱٦

تقسیم ثروت

رسال 1271میلادی(  650ه- ش)مارکوپولو سیاح ایتالیایی با عبور از نخلستاتها میناب وبشاگرد ، زندگی آن روز را به تصویر میکشد.تقریبا همان تعریفی که بیش از تولد مسیح هنگامی که اسکیلاکس دریانورد هخامنشی در خلیج فارس بادبان نیروی دریایی را برافراشته است.

آلفونس گابریل در سال1929میلادی( 1308ه_ش) بدنبال رد پای مارکوپولو همان مسیرها را می پیماید وتعجب انگیزترین بخش مسافرت خود رامشاهده بخش بشاگرد می داند.

اما یک سوال تکراری-  علت عقب مانده گی نواحی جنوب چیست؟آیا فقر منابع است یا سو مدیریت؟ در جایی خواندم حقوق ماهیانه مدیر کل یکی از ادارات در بندرعباس  هشت میلیون تومان می باشد.حال خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.

  

نویسنده : جرونی ; ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٢/٤

روسیاه

کودک که می شوم

         می بینم

لولوهای پشت پنجره

          آنقدر سیاه نیستند که روی من

    وقتی که می بینم

              کودکان گرسنه

  نان را بزرگتر می نویسند.

 

نویسنده : جرونی ; ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/۸/۱٠

ترانه تنهائی

ترانه تنهایی

ترانه تنهایی:

  باد میاید و من                                                                   

         تحریر گز ها را                                                                 

                  گوش

                            خوابانده ام                                                                                                                

             آه                                                                                 

                 یار دربند

                      تو چه میکنی؟                                               

     خفاشان می گذرند و من                                                        

               خورشیدی درخشان را به خاطر  می آورم 

             آه                                                                     

                 یار دربند                                                                      

                              تو چه می کنی؟   

                                                             م.ب.ایزدآبادی زمستان۶۴

                                            

نویسنده : جرونی ; ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٦/۳۱